A-ninde nanun a-ninde
Jongmar ikon mari andwenunde
Ba-bur mo-kodo jami dur-tedo
Mijyutnunji kudeman boyayo

On-jena narur jong-ir na-manur
Musarkae hae miwotnunde
O-tohke neka o-tohke
Kudaer saranghake dwetnunji i-sanghajyo

Nemaumun kudaerur dut-jyo
Moributo barkutkaji
Chin-kudur narur noryado
Negasumun modu kudaeman du-ryayo
Hana dur ses kudeka woot-jyo
Sumi mojur kotman kat-jyo
Ku-de mi-sorur damaso meir
Sarangiran yoriha-jyo ~ yongwonhi
I love you love you
love you love you

Wae kuden narur jam-sido
Narur kamanduji ah~nunji
Ki-ka mak-hiko oi ob-sodo
Neka sumun kudeman boroyo

Ku-daer wi-heso yorir ha-nun nan
Hwiparame sininajyo
Hwan-hake woosur ku-de mo-sube sonur bedo
Ne mamun haengbokajyo

Nemaumnun kuderur dut-jyo
Moributo barkutkaji
Jin-kudur narur no-ryado
Nega sumun modu kudeman duryayo
Hanadur ses kudeka wootjyo
Sumi mojur kotman katjyo
Ku-de mi-sorur damaso meir
Sarangiran yorihajyo

Onjenka bami jinaka-ko
Ddobami jinakodo ddobami jina
Na kioko hwimi haejyodo
Onjena nae mamun misojitnun
Ne nanun – donaji anketda ko kudae ~
Yongwonhi ~

Nemaumnun kuderur dut-jyo
Moributo barkutkaji
Se-saengi modu woosodo
Nega sumun modu kudeman duryayo
Hana dur ses kudeka wootjyo
Sumi mojur kotman katjyo
Kude ekirur damaso meir
Saranghanda kkisuhajyo yongwonhi
love you love you
love you love you
oh my baby love

듣죠… 그대를아닌데 나는 아닌데
정말 이건 말이 안되는데
밥을 먹어도 잠이 들때도
미쳤는지 그대만 보여요


언제나 나를 종일 나만을
못살게 해 미웠는데
어떻게 내가 어떻게
그댈 사랑하게 됐는지 이상하죠내 마음은 그대를 듣죠
머리부터 발끝까지
친구들 나를 놀려도
내 가슴은 모두 그대만 들려요
하나 둘 셋 그대가 웃죠
숨이 멎을 것만 같죠
그대 미소를 담아서 매일
사랑이란 요리하죠 영원히
I love you love you
love you love you왜 그댄 나를 잠시도
나를 가만두지 않는지
기가 막히고 어이 없어도
내 가슴은 그대만 불러요


그댈 위해서 요릴 하는 난
휘파람에 신이 나죠
환하게 웃을 그대 모습에 손을 베도
내 맘은 행복하죠내 마음은 그대를 듣죠
머리부터 발끝까지
친구들 나를 놀려도
내 가슴은 모두 그대만 들려요
하나 둘 셋 그대가 웃죠
숨이 멎을 것만 같죠
그대 미소를 담아서 매일
사랑이란 요리하죠언젠가 밤이 지나가고
또 밤이 지나가고 또 밤이 지나
나 기억이 희미해져도
언제나 내 맘은 미소짓는
내 눈은 떠나지 않겠다고 그대
영원히내 마음은 그대를 듣죠
머리부터 발끝까지
세상이 모두 웃어도
내 가슴은 모두 그대만 들려요
하나 둘 셋 그대가 웃죠
숨이 멎을 것만 같죠
그대 얘기를 담아서 매일
사랑한다 키스하죠 영원히
love you love you
love you love you
oh my baby love
Iklan