Mendingan diem diem tp menghasilkan

daripada rame rame penuh bualan!

-Pandji Pragiwaksono-